Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Marcin Jacobson, Sopot 1971 r.
Marcin Jacobson, Sopot 1971 r.
Marcin Jacobson, Sopot 1974 r.
Marcin Jacobson, Sopot 1974 r.
Marcin Jacobson, Sopot 1967 r.
Marcin Jacobson, Sopot 1967 r.
Marcin Jacobson DJ Jaco, 1971 r.
Marcin Jacobson DJ Jaco, 1971 r.
Marcin Jacobson w czasie wojska, 1972 r.
Marcin Jacobson w czasie wojska, 1972 r.
Marcin Jacobson, 1979 r.
Marcin Jacobson, 1979 r.
Marcin Jacobson DJ Jaco 1976 r.
Marcin Jacobson DJ Jaco 1976 r.