Max Woldmann

Kategorie haseł

Masoni
(35)

Max Woldmann (1868-1919) – burmistrz Sopotu w latach 1908-1919, prawnik. Współinicjator i zleceniodawca wielu inwestycji, w tym: Opery Leśnej, trzeciego domu zdrojowego, budynku straży pożarnej, pawilonu sztuki w Parku Północnym, nowego ratusza przy ul. Kościuszki, osiedla rybaków, kilku szkół i rozbudowy mola. Powiększył miejski zasób nieruchomości przez zakup majątków w Karlikowie i Kolibkach. Podniósł rangę sopockiego tygodnia sportu. W 1907 roku, jako drugi burmistrz w Aschersleben, został członkiem tamtejszej loży Pod Trzema Liśćmi Koniczyny (Zu den Drei Kleeblättern). Od 1911 roku odwiedzał lożę Pod Zwycięskim Światłem we Wrzeszczu, a bezpośrednio przed śmiercią wstąpił do nowo utworzonej sopockiej loży Pod Słońcem Pokoju.