Carl Cords (1879–1945) – pochodził z pruskiej rodziny ziemiańskiej. Szkołę i studia prawnicze ukończył w Berlinie. Od wczesnej młodości poświęcił się kolekcjonowaniu dzieł sztuki i rzemiosła chińskiego. Po roku 1918, aby utrzymać rodzinny majątek ziemski pod Inowrocławiem, przyjął obywatelstwo polskie. Działał aktywnie w towarzystwach sinologicznych w Berlinie. W 1937 roku kupił willę w Sopocie przy ul. Mickiewicza 12 i wraz ze swą kolekcją liczącą wiele tysięcy eksponatów przeprowadził się do kurortu. W 1944 roku z braku pozytywnej odpowiedzi władz Gdańska, któremu chciał przekazać całą kolekcję, wysłał ją do Frankfurtu nad Menem, gdzie pozostaje do dziś. W nocy z 22 na 23 marca 1945 roku, kiedy wojska radzieckie wkraczały do Sopotu, popełnił samobójstwo.